Navn og sånt

Navneendringsbevilling for kaptein Ole Bornemann Bull Havsberg, fra 1921

I sommer skal vi gi hverandre vårt ja til å leve sammen i gode og onde dager. Vi skal ikke lenger være bare hver for oss, men samtidig to individer som hører sammen. Vielsen er for oss en vakker markering av dette valget, og bryllupsfesten intet mindre enn hva som seg hør og bør ved en slik anledning!

Når vi nå har tatt dette valget om å smis i hymnens lenker er det også naturlig for oss at vi skal ha samme etternavn. I den anledning synes vi det er fint å kunne bringe videre et navn fra Andreas' familie som var ved å forsvinne. Etter 21. juli blir vi følgelig herr og fru Havsberg.

Hvorfor Havsberg?

Navnet Havsberg ble båret av Andreas' oldefar, Ole Bornemann Bull Havsberg, født Hanssen. Han var kaptein i hæren og senere også far til Andreas' farmor, Berit Johanne Strand. Historien forteller at det i forlegningen var to kaptein Ole Hansen, og at de dermed kastet lodd om hvem av dem som skulle bytte navn. Loddet falt på vår Ole, og han ville da gjerne ta et navn som ingen andre i riket hadde. Etternavnet Havsberg ble således en nyskapning.

Ole fikk fire døtre, og slik forsvant navnet Havsberg igjen, ettersom døtrene giftet seg og fikk nye navn. Da Andreas' fetter Thomas giftet seg mange år senere, bestemte imidlertid han og hans kone Katrine seg for å ta etternavnet Havsberg etter oldefaren. Dermed ble de og deres to barn de eneste fire i Norge som har Havsberg som etternavn, samtidig som to av Andreas' tremenninger også har Havsberg som mellomnavn.

Nå blir det altså flere, samtidig som vi begge av praktiske hensyn har valgt å beholde våre gamle etternavn som mellomnavn.

Kari Janne blir Karianne

I forbindelse med endring av etternavn ønsker også jeg, Kari Janne, å endre på stavemåten av mitt fornavn. Jeg vil understreke at jeg er svært glad for at mine foreldre valgte nettopp dette navnet til meg. Det er et navn som klinger godt, og som jeg med årene føler har fått innhold og blitt til mitt eget.

Jeg har likevel alltid synes det har gått med uforholdsmessig mye tid og krefter til å forklare hvordan fornavnet mitt staves i alle mulige sammenhenger. Dette har nok gjort seg spesielt gjeldende på mine mange utenlandsturer, da uttalen av både mitt fornavn og etternavn er blitt presentert i ganske mange kreative, morsomme og noen ganger også relativt uforståelige varianter. Endringen i stavemåte gjør jeg derfor utelukkende av praktiske hensyn, fordi det er så mye annet jeg vil at folk skal huske etter jeg har presentert meg enn at jeg har et uvanlig stavet navn.

Etter min oppfatning endrer jeg altså egentlig ikke fornavnet mitt, bare hvordan det skrives. Som min far sa da jeg luftet tanken: "Jaja, det er nå bedre enn om du hadde villet hete noe helt annet - som Astrid, for eksempel!". Jeg er fortsatt den samme gamle, og det vil jeg alltid være, selv om jeg staver navnet mitt litt annerledes enn før. Så må selvfølgelig alle som vil gjerne fortsette å skrive navnet på "gamlemåten", men husk at det da kan bli litt vanskeligere å finne meg i telefonkatalogen!

Og slik gikk det altså til...

...at Andreas Strand og Kari Janne Skinnes etter sitt bryllup og for all fremtid skal kjennes som herr Andreas og fru Karianne S. Havsberg.