Bogstad Gård

Utsnitt av hovedbygningen

Bryllupet holdes på Bogstad Gård i Oslo.

Bogstad har en sentral plass i norsk historie, både som industrigods og som sentrum for deler av vår politiske historie. Som kulturhistorisk minnesmerke rangeres det svært høyt i nasjonal sammenheng. Godseier Peder Anker var Norges første statsminister etter 1814, og det autentisk innredede hjemmet står delvis urørt fra slutten av 1700-tallet. Norges eldste engelske landskapspark omgir bygningene.

Du kan lese mer om Bogstad Gård på: